VBCA

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย +
วัดส่วนสูงด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค
VBCA-3

10 in 1

height
ส่วนสูง
BMI
BMI
fat
ไขมัน
muscle
กล้ามเนื้อ
Physical Age
อายุร่างกาย
body shapes
ประเภทรูปร่าง
calories
แคลอรี่
Water
น้ำในร่างกาย
bone 01
กระดูก
weigh
น้ำหนัก

Why Choose VBCA?

VBCA-Slip
พิมพ์ผลการวัด
 • พิมพ์ผลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนแบบสลิป (ไม่ใช้ผ้าหมึก)
VBCA-durable
แข็งแรงทนทาน
 • แท่นสำหรับยืน ทำด้วยกระจกนิรภัย หนา 8 มม.
 • ส่วนอื่นๆ ทำด้วยวัสดุ Aluminium Alloy + ABS Plastic
VBCA-design-3
ดีไซน์สวยงาม
 • แท่นยืนดีไซน์หรูด้วยกระจกนิรภัยสีดำ
 • แสดงผลการวัดสวยงามด้วยไฟ LCD Black Light
VBCA-intelligence-2
ฉลาดอัจฉริยะ
 • ระบบขึ้นวัดอัตโนมัติ (Step on to Start)

 • ระบบบอกผลการวัดด้วยเสียงขณะใช้งาน (Voice Function)
 • ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • ระบบเตือนเมื่อเกินกว่าการวัดได้
 • ระบบเซ็ท 0 อัตโนมัติ (Auto Zero)
 • ประหยัดไฟฟ้าด้วยระบบ Electricity Saving Function
VBCA-Range-2
รองรับการวัด
 • วัดช่วงความสูง 1.35 M – 2.15 M (วัดละเอียด 5 มม.)

 • วัดช่วงน้ำหนัก 3 Kg – 200 Kg (วัดละเอียด 50 กรัม)
blank
แม่นยำ
 • ผ่านการรับรอง US FDA
tiêu chuẩn ISO 13485
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 13485
 • ISO 13485 คือเป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับ นานาชาติ
CE marking
 • ได้รับมาตรฐาน CE
 • CE จะใช้ในการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคำสั่งของสหภาพยุโรปด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Restriction of hazardous substances directive
 • ได้รับมาตรฐาน ROHS
 • RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2011/65/EU ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงานจะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งสินค้าที่จะนำไปจัดจำหน่ายในประเทศแถบยุโรปต้องได้มาตรฐาน RoHs
Société Générale de Surveillance SA
 • ได้รับมาตรฐาน SGS
 • SGS เป็นผู้นำในการบริการด้านการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ และการรับรองระบบ เช่น เกษตร แร่ น้ำมัน ก๊าซ การบริการ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และเป็นที่รู้จักในมากกว่า 75 ประเทศทั่วโลกได้รับการยอมรับเป็นบรรทัดฐานระดับสากลสำหรับมาตรฐาน
Business Social Compliance Initiative
 • ได้รับมาตรฐาน BSCI
 • BSCI (ความคิดริเริ่มด้านการกำกับดูแลธุรกิจทางสังคม) เป็นระบบพิเศษที่ออกแบบโดยสมาคมการค้าต่างประเทศ ระบบนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานแรงงานและความปลอดภัยของแรงงานที่จัดทำโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
Material Safety Data Sheet ( MSDS )
 • ได้รับมาตรฐาน MSDS
 • Material Safety Data Sheet (MSDS) หรือ Safety Data Sheet (SDS) นั้น หมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

Our Customer